AVG wet

Met de nieuwe AVG wet kun je als bedrijf aardig in je maag zitten. Wat moet je eigenlijk doen, hoe implementeer je de nieuwe wet in jouw bedrijf, en hoeveel tijd heb je uberhaubt voor om dit allemaal te bewerkstelligen?

De nieuwe AVG wet is op 25 mei j.l ingegaan. Dat betekend dat je een boete kunt krijgen wanneer je niet voldoet aan de gestelde eisen van deze nieuwe AVG wet. Deze boete kan aardig oplopen, namelijk tot 20 miljoen, of 4 procent wanneer de internationale omzet hoger is dan 20 miljoen euro.

Wat is de AVG en wat moet je doen om aan de nieuwe AVG wet te voldoen?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de nederlandse versie van de GDPR.

In een privacystatement moet worden aangegeven welke persoonsgegevens er worden opgeslagen en wat ermee wordt gedaan. Deze gegevens kunnen worden verzameld via een website, maar ook in andere systemen zoals een CRM.

Daarnaast moet je een contact afsluiten met bewerkers van deze data, om te kunnen garanderen dat de bewerking veilig wordt uitgevoerd. Deze privacywetgeving heeft dus een enorme impact op zowel grote als kleine organisaties. De tijd van lukraak gegevens verzamelen of mailinglijsten kopen is hiermee gelukkig echt ten einde.

Het fijne is dat AVG adviesbureau uw onderneming kan helpen met deze lastige nieuwe AVG wet. AVG adviesbureau inventariseert aan de hand van een AVG nulmeting wat er nodig is om uw onderneming AVG proof te maken!

Zoekmachine adverteren uitbesteden

Zoekmachine adverteren uitbesteden bespaart tijd én geld

U bent zich al lang bewust van het belang van online marketing. Uw klanten en prospects maken veelvuldig gebruik van zoekmachines om te vinden wat ze zoeken. En graag zo snel mogelijk, want tijd is geld. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw doelgroep úw website aanklikt?
 

Wees direct zichtbaar in zoekmachines

Behalve organisch(SEO), is het ook van belang om door middel van advertenties(SEA) bovenaan in de zoekmachines te worden weergegeven. Onderzoek heeft aangetoond dat de eerste pagina van zoekmachines het meeste verkeer naar een website oplevert. Staat uw website niet op deze eerste pagina? Dan genereert hij significant minder verkeer. Maar dat is niet het enige dat telt. Een vermelding op de eerste pagina is namelijk weinig waard als uw prospect er niet door wordt getriggered. Daarom: zoekmachine adverteren uitbesteden aan een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd.
 

Zoekmachine adverteren uitbesteden aan professionals

Het adverteren op zoekmachines is een vak apart en vergt specifieke kennis van zaken. Er is een diversiteit aan mogelijkheden die optimaal moeten worden ingezet. Online marketing bureau WAUW zorgt met haar jarenlange ervaring voor het beste rendement. Hoe? Dat leggen we u graag uit, neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.
 

Particuliere thuiszorg in Nijmegen

Wat is er mis met particuliere thuiszorg in Nijmegen?

De afgelopen jaren is de druk op thuiszorg toegenomen. Met name door de overgang van de financiering van thuiszorg naar de gemeenten is de thuiszorg onder het vergrootglas terechtgekomen. Dit heeft effect gehad op de tijd die de thuiszorg mag besteden per cliënt. Uit eigen ervaring weet ik dat de verzorgenden van de thuiszorg veel liever meer tijd besteden aan een cliënt dan ze nu mogen. Niet omdat de verzorgenden lui zijn en ruim de tijd willen besteden aan hun cliënten, maar omdat ze zien dat het dan beter gaat. Het effect van persoonlijke aandacht op het welzijn van de cliënt is zoveel groter dan enkel verlenen van medisch technische bijstand. Het raakt aan de wortel van de zorg: is een cliënt een subject waarop een mechanische activiteit moet worden uitgevoerd of is het een individu met karakter en waarde? Particuliere thuiszorg in Nijmegen moet toch beter kunnen?

Particulier thuiszorg in Nijmegen die wel werkt

Toch zijn er nu al manieren om particuliere thuiszorg in Nijmegen te krijgen die wel voldoet en die wel recht doet aan de behoeften van zowel cliënten en de verzorgenden. Dat is zorg in grotere blokken per dag. Daarbij kan worden gedacht aan blokken van 3 uur die volledig aan de behoeften van een cliënt kunnen worden besteed. Dan heeft de verzorgende wel tijd om naast het aantrekken van de steunkousen en het klaarzetten van de medicijnen even een ommetje met de cliënt te maken en samen met de cliënt een boodschapje te doen. De waarde van dit soort aanvullende acties die geen medisch doel lijken te hebben, kan moeilijk worden overschat. Tijdens deze ‘extra’ tijd kan de verzorgende een betere inschatting maken van de situatie van de cliënt en daarop inspelen met een verandering of uitbreiding van de te verlenen zorg. Uiteraard in samenspraak met de behandelende arts. Aan de oppervlakte lijkt het te gaan over koetjes en kalfjes, maar onder de oppervlakte spelen bij de interactie tussen cliënt en verzorgende onderwerpen die daadwerkelijk over leven of dood gaan.

Naar een nieuwe particulier thuiszorg in Nijmegen

Attend24uurszorg richt zich op deze verbeterde manier van verstrekking van particuliere thuiszorg in Nijmegen. Daarbij kan de cliënt blokken van 3 uur per dag vertrouwen op een ervaren verzorgende, zonder dat dit door de cliënt of de omgeving van de cliënt opgebracht hoeft te worden. De wet- en regelgeving biedt hiertoe mogelijkheden. Startpunt hiervoor is een zorgindicatie die kan worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op basis van deze zorgindicatie kan bij het regionale zorgkantoor in Nijmegen een persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd. Uit dit PGB kan Attend24uurszorg de zorg organiseren. Overigens bemiddelt Attend24uurszorg alleen tussen de verzorgenden en verplegenden enerzijds en de cliënt anderzijds. De verzorgenden zullen zelf de verleende zorg in rekening brengen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling vanuit het PGB regelt. Kijk op de website attend24uurszorg.nl voor meer informatie over particuliere thuiszorg in Nijmegen die wel werkt.

Statafels verhuur Den HaagStatafels huren in Den Haag

http://chafingdishhuren-denhaag.jouwweb.nl/statafels-huren

Wanneer je een leuk feest of een borrel geeft zijn statafels een must.

Statafels huren of Statafls verhuur Den Haag. Statafels zijn een goede aanvulling voor een geslaagd feest.

Zeer strak design en zeer goedkoop in huur.

Voor maar 5 euro perdag heeft u een statafel staan voor uw feestje

                                                                                                          

Bekijk onze website voor meer producten http://chafingdishhuren-denhaag.jouwweb.nl/statafels-huren

 

Goede reviews voor uw website

De Expert voor uw online recensies

Review Company

Wij zijn De Expert voor uw online recensies. Wij zorgen voor een constante stroom van positieve online reviews die naar uw bedrijf verwijzen
zodat uw website vaker zal opduiken wanneer mensen uw bedrijf op Google zoeken.

 

Wij helpen bedrijven voor een betere verkoop door goede reviews en beschermen uw website tegen slechte beoordelingen.

Reviews zijn van essentieel belang voor bijvoorbeeld consumenten.Customer reviews zorgen voor een stijging van 10% in traffic (online verkeer) naar de product pagina binnen 2 dagen. Daarnaast zijn 99% van de klanten bereid om meer te betalen door een uitstekende beoordeling ten opzichte van een goede beoordeling.

Het krijgen van (goede) recensies is belangrijk voor veel webshops. Wij kunnen u helpen met Goede reviews voor uw website

http://review-company.jouwweb.nl/

Laat ons gratis bezwaar maken tegen de WOZ-waarde!

  

WOZ-waarde te hoog of te laag?

Ieder jaar wordt er een nieuwe WOZ-waarde bepaald voor uw onroerende zaak. Als eigenaar krijgt u een beschikking maar ook als gebruiker. Als huurder u als huurder de WOZ-waarde te hoog vindt dan kunt u ook bezwaar maken. U kunt hiermee uw huurprijs naar beneden bijstellen. Een beschikking krijgt u dus ook als u een kantoor, of een winkel heeft en u huurt dit.

De WOZ-waarde heeft gevolgen voor de volgende zaken:

 
 • Onroerendezaakbelastingen
 • Rioolheffing
 • Waterschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vermogensbelasting
 • Erfbelasting
 • Forensenbelasting

Gratis bezwaar maken!

 

Gratis juridische hulp

Gratis juridische hulp bij ongevallen

Niet iedereen weet dit maar je kunt je gratis juridisch laten bijstaan als u letselschade hebt opgelopen door een ongeval. Bent u betrokken geweest bij een schadegebeurtenis waarbij u letselschade hebt opgelopen dan zit je niet te wachten om de juridische "strijd" met een verzekeraar aan te gaan.

Hoeft ook niet. U kunt gratis juridische hulp bij ongevallen krijgen door een ervaren letselschade kantoor. Ik hoor u zeggen dat kan toch niet. In boek 6:107 Burgerlijk Wetboek is dit in Nederland geregeld. Hieronder staat de letterlijke tekst van het artikel.

Artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek

Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen.

Gratis juridische hulp bij ongevallen. Maak snel een afspraak bij u thuis zodat ons kantoor de juridische- en financiële zorgen van u wegneemt.  Kunt u zich volledig richten op uw herstel.

Letselschadespecialisten

Ons kantoor heeft letselschade-specialisten in dienst met ruime ervaring als belangenbehartiger van letselschadeslachtoffers. Bij het starten van uw zaak vragen wij direct om een voorschot bij de verzekeraar zodat u niet met de gemaakte kosten blijft zitten.

Verder verzorgen wij voor u het gehele schaderegelingstraject. Dit betekent aansprakelijk stellen van de verzekeraar, vragen om een voorschot en u begeleiden en adviseren bij het medisch traject. En als laatste het berekenen van de uiteindelijke schade en deze laten betalen door de verzekeraar.

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. Wij komen bij u thuis, als u dit wil, om in alle rust uw letsel en de financiële gevolgen samen te bespreken.  http://www.infoletselschade.nl

Houtworm en boktor bestrijden

Negen van de tien keer loopt het houtworm bestrijden niet goed af wanneer men dit zelf doet. Mensen die houtworm bestrijden onderschatten zullen vervolgens alsnog naar een goede ongediertebestrijder zoeken om het beestje te bestrijden. Houtworm bestrijden gebeurt met middelen die niet door een particulier gebruikt ogen worden… Houtworm bestrijden laat je daarom over aan een professional die weet hoe je het goed aanpakt. Een houtworm inspectie vooraf kan wijs zijn om een goede inschatting t maken van de schade die de beestjes hebben aangericht, en om een goede plan van aanpak te maken voor het houtworm bestrijden. Houtworm bestrijden laat je dus over aan een professional die weet wat ie doen moet.

 

Houtworm bestrijden moet grondig gebeuren

Een houtworm inspectie vooraf kan wijs zijn om een goede inschatting t maken van de schade die de beestjes hebben aangericht, en om een goede plan van aanpak te maken voor het houtworm bestrijden. Op die manier kun je grondig te werk gaan, wat ook echt nodig is bij dit hardnekkige diertje.

 

 

 

Houtworm of boktor bestrijden

Wanneer u twijfelt of u een houtworm of boktor bestrijden moet, kunt u natuurlijk ook contact opnemen met uw ongediertebestrijder in Noord Brabant. OBenP gaat graag na met welk diertje u te maken heeft, en wat hij hieraan kan doen.

 

Wespennest verwijderen

Een wespennest verwijderen hoeft niet veel te kosten bij een professionele ongediertebestrijder. OBenP helpt u graag bij het wespennest verwijderen.
 

Woningonderhoud afkopen?

Onderzoek van Vereniging Eigen Huis toont aan dat de totale onderhoudskosten van een woning gemiddeld € 300,- per maand bedragen. Volgens Independer zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van uw woning doorgaans 1% van de waarde van uw woning. WoonDoo vindt dat dit goedkoper kan en breekt de onderhoudsmarkt open met dit innovatieve onderhoudsconcept.

DE HEDENDAAGSE PRAKTIJK

 

 • Feit 1: 83% van de klanten betaalt een opslag over het ingekochte materiaal!

 • Feit 2: 56% van alle klussen resulteren in meerwerk!

 • Feit 3: 63% van de klanten krijgt geen garantie op het uitgevoerde werk!

 • Feit 4: 76% van de klanten krijgt hele uren afgerond gefactureerd!

 • Feit 5: 48% van de klanten betalen voorrijkosten!

 

Bedrijfszekerheid staat voorop in het proces met een stoomketel

Bij beheerders van bedrijfskritische processen is uitval van de apparatuur en installatie een regelrechte nachtmerrie. Maar er zijn meer criteria: ook het rendement speelt mee, terwijl tegelijkertijd de milieu-eisen hoger en hoger worden. Voor deze groeiende groep gebruikers wordt het steeds aantrekkelijker om na te denken over de aanschaf van een stoomketel.

De stoomketel herbergt alle voordelen in zich namelijk, met nog enkele aandachten pluspunten erbij. Zo ligt het rendement van de huidige generatie stoomketels op 98 procent en heeft de stoomketel van nature een lage onderhoudsgevoeligheid. Denkt u bij stoomketels ook uitsluitend aan omvangrijke installaties, die slechts zijn voorbehouden aan de allergrootste ondernemingen? Hoeft niet! Aangezien een stoomketel of olieketels meegroeien met de gebruiker, is aanschaf al in een vroeg traject een aantrekkelijk alternatief voor producerende bedrijven.

Ketelhuis al vol?
Verder is de beperkte ruimte die de stoomketel inneemt een andere sterk argument om onderzoek te overwegen. Angst voor dure en tijdrovende keuringen en certificeringen? Niet nodig! De Certuss-stoomketels zijn bescheiden van omvang en passen niet zelden in de ‘normale’ klusruimten. Het ketelhuis hoeft daardoor niet verbouwd te worden. Helemaal geen ruimte binnen? Ook de leverantie van een mobiele stoomketel is uiteraard geen enkel bezwaar. 

PED-keuring
De ketels zijn beschikbaar vanaf een capaciteit van 80 kg stoom per uur en elektrostoomketels al vanaf 10 kg. Bijkomende voordeel is dat de verplichte PED keuring slechts enkele uren in beslag neemt. Dit is niet zelden een argument om af te zien van aanschaf, omdat de expertise niet aanwezig is binnen de bedrijfsmuren.

Maar anders dan u wellicht gewend bent bij keuringen van waterruimstoomketels wordt het proces niet voor langere tijd onderbroken.

CERTUSS stoomgeneratoren met een kleinere capaciteit zijn zelfs in veel gevallen vrijgesteld van periodieke verplichte keuringen. Installatie goedgekeurd? Drie minuten na inbedrijfstelling heeft u weer stoom en kunt u het werk weer oppakken.

Voor voedingsmiddelenindustrie en brouwerijen
Brouwerijen, voedingsmiddelenproducenten, wasserijen, maar ook ziekenhuizen kunnen inmiddels gerekend worden tot de vaste klantenkring van Scharff. Ziekenhuizen gebruiken de Certuss-stoomketels doorgaans niet voor productie, maar zijn een uitkomst voor nauwkeurige klimaatbeheersing door het exact afgeven van de stoom. Heeft u een klimaatkritische omgeving door de productie van zeer gevoelig materiaal? Uiteraard is Scharff beschikbaar om u te adviseren. Ook na plaatsing onderhouden wij warme contacten met u. Voor advies en een optimale bediening van de installatie van uw kant.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.stoomketels.nl