Laat ons gratis bezwaar maken tegen de WOZ-waarde!

  

WOZ-waarde te hoog of te laag?

Ieder jaar wordt er een nieuwe WOZ-waarde bepaald voor uw onroerende zaak. Als eigenaar krijgt u een beschikking maar ook als gebruiker. Als huurder u als huurder de WOZ-waarde te hoog vindt dan kunt u ook bezwaar maken. U kunt hiermee uw huurprijs naar beneden bijstellen. Een beschikking krijgt u dus ook als u een kantoor, of een winkel heeft en u huurt dit.

De WOZ-waarde heeft gevolgen voor de volgende zaken:

 
  • Onroerendezaakbelastingen
  • Rioolheffing
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Erfbelasting
  • Forensenbelasting

Gratis bezwaar maken!