Particuliere thuiszorg in Nijmegen

Wat is er mis met particuliere thuiszorg in Nijmegen?

De afgelopen jaren is de druk op thuiszorg toegenomen. Met name door de overgang van de financiering van thuiszorg naar de gemeenten is de thuiszorg onder het vergrootglas terechtgekomen. Dit heeft effect gehad op de tijd die de thuiszorg mag besteden per cliënt. Uit eigen ervaring weet ik dat de verzorgenden van de thuiszorg veel liever meer tijd besteden aan een cliënt dan ze nu mogen. Niet omdat de verzorgenden lui zijn en ruim de tijd willen besteden aan hun cliënten, maar omdat ze zien dat het dan beter gaat. Het effect van persoonlijke aandacht op het welzijn van de cliënt is zoveel groter dan enkel verlenen van medisch technische bijstand. Het raakt aan de wortel van de zorg: is een cliënt een subject waarop een mechanische activiteit moet worden uitgevoerd of is het een individu met karakter en waarde? Particuliere thuiszorg in Nijmegen moet toch beter kunnen?

Particulier thuiszorg in Nijmegen die wel werkt

Toch zijn er nu al manieren om particuliere thuiszorg in Nijmegen te krijgen die wel voldoet en die wel recht doet aan de behoeften van zowel cliënten en de verzorgenden. Dat is zorg in grotere blokken per dag. Daarbij kan worden gedacht aan blokken van 3 uur die volledig aan de behoeften van een cliënt kunnen worden besteed. Dan heeft de verzorgende wel tijd om naast het aantrekken van de steunkousen en het klaarzetten van de medicijnen even een ommetje met de cliënt te maken en samen met de cliënt een boodschapje te doen. De waarde van dit soort aanvullende acties die geen medisch doel lijken te hebben, kan moeilijk worden overschat. Tijdens deze ‘extra’ tijd kan de verzorgende een betere inschatting maken van de situatie van de cliënt en daarop inspelen met een verandering of uitbreiding van de te verlenen zorg. Uiteraard in samenspraak met de behandelende arts. Aan de oppervlakte lijkt het te gaan over koetjes en kalfjes, maar onder de oppervlakte spelen bij de interactie tussen cliënt en verzorgende onderwerpen die daadwerkelijk over leven of dood gaan.

Naar een nieuwe particulier thuiszorg in Nijmegen

Attend24uurszorg richt zich op deze verbeterde manier van verstrekking van particuliere thuiszorg in Nijmegen. Daarbij kan de cliënt blokken van 3 uur per dag vertrouwen op een ervaren verzorgende, zonder dat dit door de cliënt of de omgeving van de cliënt opgebracht hoeft te worden. De wet- en regelgeving biedt hiertoe mogelijkheden. Startpunt hiervoor is een zorgindicatie die kan worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op basis van deze zorgindicatie kan bij het regionale zorgkantoor in Nijmegen een persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd. Uit dit PGB kan Attend24uurszorg de zorg organiseren. Overigens bemiddelt Attend24uurszorg alleen tussen de verzorgenden en verplegenden enerzijds en de cliënt anderzijds. De verzorgenden zullen zelf de verleende zorg in rekening brengen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling vanuit het PGB regelt. Kijk op de website attend24uurszorg.nl voor meer informatie over particuliere thuiszorg in Nijmegen die wel werkt.